Cinema Golau is a new platform for emerging Black and Ethnic Minority filmmakers to connect, engage and access opportunities in the creative industry. They also serve to shed more light on international Black independent films by screening in cinemas and local venues.   


Platfform newydd yw Cinema Golau sy’n galluogi gwneuthurwyr ffilmiau newydd o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i fanteisio ar gyfleoedd ym maes y diw Cinydiannau creadigol. Un o ddibenion eraill y platfform yw rhoi mwy o sylw i ffilmiau annibynnol rhyngwladol yn ymwneud â Phobl Dduon, drwy eu dangos mewn sinemâu a chanolfannau lleol.